Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > InduCCI

Projekt: InduCCI - celý název: Cultural and Creative Industries in Traditional Industrial Regions as Drivers for Transformation in Economy and Society

 

InduCCI_CMYK.jpg

 

Doba realizace projektu/project duration: 1. 4. 2019 - 31. 12. 2021

 

Vedoucí partner projektu/lead partner: CWE - Economic Development Cooperation, City of Chemnitz (https://www.cwe-chemnitz.de/)

 

Další projektoví partneři/Other partners:

  • SACCI - Regional Association Cultural and Creative Industry Saxony (lvkkwsachsen.de)
  • CREARE - Creative Region Linz & Upper Austria (creativeregion.org)
  • MSV - Mikroregion Sokolov - východ
  • ARRSA - Regional Development Agency in Bielsko-Biala (arrsa.pl)
  • CCIAA Padova - Padova Chamber of Commerce Industry Crafts and Agriculture (pd.camcom.it)
  • BSC - Business support centre L.t.d., Kranj (bsc-kranj.si)
  • STEBO - Competence Centre Community Development (stebo.be)

 

Hlavním cílem projektu je transformace tradičních průmyslových regionů za pomoci kulturních a kreativních průmyslů. Kulturní a kreativní průmysly (KKP) zahrnují aktivity spojené s tvořením nových myšlenek, technologií nebo obsahů v oblasti reklamy, architektury, umění, řemesel, designu, módy, videa, filmu, hudby apod. KKP jsou příležitostí, jak udržet mladé a vzdělané lidi v regionu, protože poskytují perspektivní uplatnění případně živobytí. Představte si, že jste mladý člověk, který se zrovna rozhoduje o své budoucnosti. Jelikož se v Karlovarském kraji nenachází univerzita, odcházíte studovat do ostatních krajů. Otázkou je, jak zajistit, aby mladí lidé viděli Karlovarský kraj jako perspektivní místo pro svou práci a budoucí život? Řešením mohou být právě kulturní a kreativní průmysly. Mikroregion Sokolov - východ bude usilovat o tvorbu sdíleného prostoru pro začínající podnikatele a rozvoj kreativního odvětví.

 

Odkaz na oficiální internetové stránky projektu/ Official web page:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/InduCCI.html

 

Výše finanční podpory/budget: 171 918 EUR

 

Kontakty/Contacts:

projektový manažer/project manager: Mgr. Lucie Říhová, rihova@sokolov-vychod.cz

místní koordinátor/local coordinator: Ing. Miroslav Makovička, m.makovicka@email.cz

 

finanční manažer/financial manager: Lenka Špoková, info@sokolov-vychod.cz

 

Závěrečná konference k InduCCI

Závěrečná konference k InduCCI

Pozvánka na závěrečnou konferenci


AKTUALITY PROJEKTU ke stažení:

06.08.2019 "KARLOVARSKÝ KRAJ - DĚJIŠTĚ NOVÉHO MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU INDUCCI": INDUCCI AKTUALITA ČLÁNEK O ZAHÁJENÍ PROJEKTU
 
24.02.2020 - INDUCCI AKTUALITA "BUDOVÁNÍ KKP PLATFORMY INDUCCI" 

 

03.08.2020 - INDUCCI AKTUALITA "JSME PŘIPRAVENI VE STARTOVNÍCH BLOCÍCH"
 
07.12.2020 - INDUCCI AKTUALITA "PROBĚHLA ONLINE KONFERENCE K INDUCCI"
 
 29. 4. 2021 - INDUCCI AKTUALITA "SKLÍZÍME PRVNÍ PLODY, KTERÉ JSME ZASELI DÍKY INDUCCI"
 
15.9.2021 - INDUCCI AKTUALITA "CLEVER GAME: NAUČTE SE ÚSPĚŠNĚ PROPLOUT ŽIVOTEM"
 
17.3.2022 Aktualita k projektu - závěrečná konference

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

 
Analýza Karlovarského kraje v oblasti KKP

V rámci projektu InduCCI vznikla unikátní analýza regionu v oblasti kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Dokument je jedním z prvních impulsů pro mapování současných iniciativ v Karlovarském kraji s důrazem na Sokolovsko. Představuje odvětví, které lze zahrnout pod kulturní a kreativní průmysly včetně příkladů konkrétních subjektů. Téma KKP je v Karlovarském kraji nové, pojďme jej společně objevit v této analýze.

INDUCCI - ANALÝZA KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI KKP

 

Kurz- Cesta za poznáním kulturních a kreativních průmyslů

 Není nám lhostejný rozvoj KKP v Karlovarském kraji a proto jsme připravili kurz "Cesta za poznáním Kulturních a kreativních průmyslů". Následující dokument sloužil jako podklad pro realizaci kurzu a byly v něm naplánovány jeho části: úvodní setkání a virtuální studijní cesta do Supermarketu WC za designery z praxe, kteří provedli účastníky designovým workshopem.

INDUCCI - TRÉNINKOVÉ SCHÉMA CESTA ZA POZNÁNÍM KKP

 

E-learningový kurz - Cesta za poznáním KKP

Udělejte první krok na cestě za poznáním Kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Dozvíte se, co jsou KKP, příklady osob, které pracují v KKP, jak můžete vy osobně pomoci rozvoji KKP a  jak se stát více kreativní. Můžete si vyzkoušet kreativní metody, ale také zaposlouchat se do muziky, či virtuálně navštívit festivaly založené na tvořivosti. Přejeme vám, ať je Vaše cesta inspirativní. Pro spuštění E-learningu zmáčkněte na odkaz níže. 

 E-LEARNING

 

Ochutnávka CLEVER GAME

Malá ochutnávka CLEVER GAME v krátkém upoutávkovém videu.

 

Pod pokličkou CLEVER GAME

Chcete se podívat pod pokličku aktivity s názvem CLEVER GAME. Podívejte se na video sestřih z již proběhlých čtyř workshopů s žáky tří středních škol a uvidíte, jaké únikové hry jsme společně vytvořili pomocí metody Designového myšlení.

 

 


 Studie proveditelnosti Coworkingového centra


Uvědomujeme si, že je zapotřebí podporovat kreativně smýšlející osoby a podnikatele. Proto byla vytvořena následující studie proveditelnosti jako návrh nového coworkingového centra na Sokolovsku. 

InduCCI - Studie proveditelnosti coworkingového centra

 

Studie pro přípravu CLEVER GAME a informování o její realizaci


Tato studie sloužila pro přípravu aktivity s názvem projektově-orientované učení (CLEVER GAME). Jedná se o přípravný dokument, který byl ale doplněn také o výstupy a informace z implementace. Cílem aktivity bylo inspirovat žáky středních škol k využívání kreativity a mezioborové spolupráce. Projekt umožnil kontakt mezi různě oborově zaměřenými žáky středních škol na třech k tomu určených online workshopech. Workshopy byly doplněny virtuální studijní cestou a online veřejnou prezentací výstupů žákovských prací. Inovativnost výsledných projektů byla podpořena skrze dohled pedagogů, designerů a studentů vysokých škol. Výsledné tři únikové hry byly tvořeny pomocí metody Designové myšlení.

INDUCCI - STUDIE PRO PŘÍPRAVU CLEVER GAME A INFORMOVÁNÍ O JEJÍ REALIZACI

 INDUCCI - ANGLICKÝ SUMÁŘ KE CLEVER GAME (ENGLISH SUMMARY)

Politický list 

Politický list je dokument, který obsahuje doporučení, jak zajistit rozvoj kulturních a kreativních odvětví v Karlovarském kraji. Tento list vznikl za podpory regionálních diskuzí a dvou akčních plánů.

INDUCCI - POLITICKÝ LIST

INDUCCI - POLITICKÝ LIST - ANGLICKÝ SUMÁŘ (ENGLISH SUMMRARY)

 

Akční plán na podporu infrastruktury KKP 

Tento akční plán shrnuje možné iniciativy, které v budoucnosti zajistí větší konkurenceschopnost Karlovarského kraje mezi ostatními regiony. Kreativita a myšlení nad rámec zažitého jsou velmi důležité při tvorbě inovací. Společně budeme podporovat podnikatele v KKP, tvorbu infrastruktury (laboratoře, dílny, sdílené kanceláře apod.), kreativní a uměleckou tvorbu, spolupráci firem a kreativců a v neposlední řadě budeme také mapovat KKP. které pomohou vybudovat novou infrastrukturu pro kulturní a kreativní průmysly.

INDUCCI - AKČNÍ PLÁN NA PODPORU INFRASTRUKTURY KKP

 

Akční plán na podporu kreativity

Tento akční plán shrnuje aktivity na podporu kreativity a podnikavosti naší mladé generace. Uvědomujeme si, že dle nejnovějších odhadů až 65 % žáků bude zaměstnáno v oborech, které ještě nevznikly. Na žáky středních, ale i základních škol jsou vedené velké požadavky na znalosti, avšak někdy se zapomíná na tvořivost, kterou by se měli také naučit nebo spíše pokoušet se jí rozvíjet. Právě s ohledem na to, že nevíme, co bude náplní práce budoucích povolání, není lehké žáky připravit na jejich životní kariéru. Pokud však zůstanou otevření inovacím, budou přemýšlet za hranice zažitých standardů a budou umět kreativně reagovat na nové výzvy, pak jistě ve svém zaměstnání uspějí.

INDUCCI - AKČNÍ PLÁN NA PODPORU KREATIVITY

 
Zpráva z české závěrečné konference

Dne 13.1. a 11.3.2022 se konala česká závěrečná konference, jejímž cílem bylo šířit informace o aktivitách Mikroregionu Sokolov-východ v rámci projektu InduCCI. Na závěrečné konferenci prezentovali zapojení studenti vytvořené únikové hry v rámci CLEVER GAME a proběhl designový workshop, který představil důležitou metodu Kulturních a kreativních průmyslů. Následuje anglické shrnutí této konference.

InduCCI - Dokumentace k české závěrečné konferenci (English summary)

 This project is supported by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme funded under the European Regional Development Fund.

Tento projekt je podpořený z programu  Interreg Central Europe a financovaný z ERDF.