Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > štola Bílá paní

Štola Bílá paní

ŠTOLA BÍLÁ PANÍ

Místo: Tatrovice, GPS: 50°16'7.800"N, 12°42'48.800"E

Stav památky: zrekonstruovaný vchod a jeho okolí, informační tabule

Z jaké příčiny byla štola na úpatí Liščího kopce (původní název Föllerberg)  proražena, není známo, avšak jako nejpravděpodobnější vysvětlení její existence se odborníkům jeví, že se jednalo o průzkumnou štolu sledující křemennou žílu.  Hlavní štola je dlouhá přibližně 40 metrů a probíhá obloukovitě směrem na jihozápad. Jediná vedlejší chodba je vytesána do skály směrem na severovýchod. Horninou štoly je především žula s většími a menšími křemennými žílami. Maximální výška štoly je přibližně 170 cm, šířka dosahuje 80 cm.

Štola Bílá paní.jpgVchod do štoly Bílá paní.jpg

U předválečných obyvatel se pro štolu ujal název Jeskyně bílé paní. Společně s vyhlídkovým místem "Chodaublick", které se nachází na vrcholku tohoto kopce, patřila štola k oblíbeným výletním místům zejména chodovských obyvatel.

Pověst o bílé paní, zmíněná v chodovské kronice, místu dodává magické kouzlo: 

"Kdysi pásl pasáček z Chodova své stádo na úpatí Föllerbergu. Zatímco se jeho ovečky klidně pásly, vylezl chlapec na kopec, kde našel u skály nádhernou květinu, která se mu natolik líbila, že ji utrhl a zastrčil si ji za klobouček. Unaven výstupem na kopec ulehl na kámen, když tu se za ním ozvalo třesknutí. Polekaně se otočil a uviděl ve skále otvor, v němž stála bíle oděná paní a mile mu kynula rukou, aby ji následoval. Chlapec ji poslechl a vešel otvorem do velkého bílého sálu, který byl plný zlata, stříbra a drahého kamení. Bílá paní pobídla chlapce, aby si vzal z pokladů všechno, co jen bude chtít. Chlapec odložil svůj klobouček s květinou na kámen a začal si plnit kapsy zlatem a stříbrem. Když měl kapsy plné a chtěl odejít, řekla mu paní: Nezapomeň na to nejkrásnější! Měla na mysli květinu na kloboučku, která otevírala poklady v horách. Ale chlapec toho nedbal, nechal klobouček ležet na kameni a s plnou náručí pokladů z jeskyně odešel. Jakmile však vyběhl ven, skála se za ním s třesknutím zavřela a kopec zůstal pro lidské pokolení již navěky zavřený. Jen ten, kdo najde znovu čarovný kvítek na svazích Föllerbergu, bude moci znovu horu otevřít a odnést si její poklady."

 

Zdroje

Bělohlávek, Miloš, Sarkányová, Ivana: Chodov, jak jej (ne)znáte, Chodov, 2014

http://www.kamposokolovsku.cz/stola-bila-pani-0

 

Zdroj obrázků

zpracovatel