Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Železniční trať č. 144

Železniční trať č. 144

Místo: území mezi městem Nové Sedlo a obcí Krásný Jez

Stav památky: dnes je trať č. 144 funkční v úseku Loket – Nová Role, v úseku Ležnice – Krásný Jez jsou vypravovány občasné jízdy 

Tato železniční trať je tvořena dvěma historickými drahami. Starší trať z Nového Sedla do Lokte je nejstarší lokálkou v českých zemích, která byla vystavěna z popudu loketských občanů. Impulsem byla výstavba Buštěhradské dráhy na úseku Karlovy Vary - Cheb, zprovozněném v roce 1870. Tato trať míjí Loket ve vzdálenosti 4 km, proto došlo na základě zvláštního zákona z roku 1875 k výstavbě lokální přípojné trati, která byla již o dva roky později, přesně 15. října 1877 uvedena do provozu. Od roku 1881 ji provozovala Rakouská společnost místních drah.

Stavba hornoslavkovského viaduktu v roce 1899  Hornoslavkovský viadukt v roce 2014  Zastávka Horní Slavkov v roce 2014

Výstavba trati Nové Sedlo – Loket inspirovala radní v Horním Slavkově k výstavbě dalšího úseku z Lokte do Krásného Jezu. Aby Horní Slavkov shromáždil dostatek peněz na výstavbu trati, prodal i část městských lesů. I když snahy o výstavbu trati jsou zaznamenány již v 60. letech 19. století, ke schválení výstavby došlo až v roce 1884. Realizace byla zahájena v roce 1895, trať byla uvedena do provozu 7. prosince 1901. Na tomto úseku trati č. 144 z Lokte do Krásného Jezu, dlouhém 15, 134 km je sedm stanic a zastávek, šest mostů a čtyři tunely. Jak je patrné z výčtu tunelů a mostů, trať vede neobyčejně členitým terénem. V nejnižší stanici v Lokti, je trať uložena v nadmořské výšce 394 metry, u vesničky Ležnice stoupá na 620 m nad mořem. Tunely mají celkovou délku 249 metrů, dále bylo nutno postavit čtyři kamenné viadukty a dva ocelové mosty. Sklon trati činí 32 ‰. Trať měla význam zejména pro průmyslové podniky v její blízkosti. Zejména šlo o porcelánku Haas a Czjzek, která byla jejím prostřednictvím zásobována surovinami a zároveň expedovala po trati výrobky. Pro ten účel byl postaven od továrny k trati nákladní výtah. Dalším zbožím, které se z území kolem Horního Slavkova po trati expedovalo, byla v období mezi válkami ruda z cínových dolů a v 50. a 60. letech dvacátého století uranová ruda.

Trať byla Českými drahami uzavřena 31. května 1997. Od té doby probíhaly diskuse na téma dalšího využití trati – od její obnovy po využití svršku trati pro vybudování cyklostezky. V roce 2013 byl pro víkendové jízdy zprovozněn 6 km dlouhý úsek z Ležnice do Krásného Jezu.

 

Zdroje

Hlušičková, H. et al.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, Praha 2002

Schreier, Pavel: Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2004

http://www.horni-slavkov.cz/view.php?cisloclanku=2013070006  [cit 2014-11-12]

 

Zdroje obrázků

Beran, P. et al.: Královské horní město Horní Slavkov, Horní Slavkov 2001

Gášek, V., dostupné na http://www.k-report.net/discus/messages/28/34752.html?1266755213 [cit 2014-11-12]

Štěpánek, M.,  dostupné na http://www.geocaching.com/  [cit 2014-11-12]