Vyhledávání

O mikroregionu Sokolov-východ

Svazek obcí “Mikroregion Sokolov – východ“ byl tvořen 8 obcemi a 3 městy. V letech 2002 až 2007 došlo k rozšíření členské základny o 2 města a 2 obce a 1 obec ze svazku vystoupila. V současné době je tedy jeho členem 5 měst a 9 obcí. Územně je svazek obcí situován do západních Čech, konkrétně do Karlovarského kraje, okresu Sokolov a okrajově do okresu Karlovy Vary. 

Historický rozvoj regionu

Historicky byl hospodářský rozvoj regionu zaměřen na využívání místních přírodních surovin (hnědé uhlí, kaolin) a přírodních léčivých zdrojů. Ke zvýšení přitažlivosti kraje významně přispělo lázeňství a nejvíce ho zasáhla právě těžba hnědého uhlí. 

Vintířov Lomnice Chodov Mírová Jenišov Královské Poříčí Nové Sedlo Hory Sokolov Staré Sedlo Loket Dolní Rychnov Šabina Březová

Iniciativy mikroregionu

 

Průmyslové památky Sokolovska

Regionální značky

Katalog tradičních regionálních produktů

Tradiční výrobek roku


Projekty

Základním cílem projektu je přispět k samostatnému rozvoji oblastí, jež zažívají útlum průmyslu. Metodou projektu je zvýšení inovační kapacity a využití kulturního a průmyslového dědictví. Spolupráce řešitelů (partnerů) z různých zemí přinese vysokou přidanou hodnotu díky jejich různorodým zkušenostem, jež budou využity v jejich intenzivní spolupráci. Sdružuje projekty spolufinancované ROP Severozápad. Mezi realizované projekty patří Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ, projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová, Studie projektu Antonínské arboretum a Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky. S ohledem na blížící se ukončení těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a zrušením tisíců pracovních míst během následujících 25 let se Mikroregion Sokolov – východ zapojil jako partner za Českou republiku do významného mezinárodního projektu ReSource („Využití hornictví pro trvale udržitelný rozvoj někdejších těžebních měst a regionů ve Střední Evropě“).
více informací  více informací  více informací