Vyhledávání

O mikroregionu
Sokolov-východ

Svazek obcí “Mikroregion Sokolov – východ“ byl tvořen 8 obcemi a 3 městy. V letech 2002 až 2007 došlo k rozšíření členské základny o 2 města a 2 obce a 1 obec ze svazku vystoupila. V současné době je tedy jeho členem 5 měst a 10 obcí. Územně je svazek obcí situován do západních Čech, konkrétně do Karlovarského kraje, okresu Sokolov a okrajově do okresu Karlovy Vary.

image

Historický
rozvoj regionu

Historicky byl hospodářský rozvoj regionu zaměřen na využívání místních přírodních surovin (hnědé uhlí, kaolin) a přírodních léčivých zdrojů. Ke zvýšení přitažlivosti kraje významně přispělo lázeňství a nejvíce ho zasáhla právě těžba hnědého uhlí.