Vyhledávání

O mikroregionu Sokolov-východ

Svazek obcí “Mikroregion Sokolov – východ“ byl tvořen 8 obcemi a 3 městy. V letech 2002 až 2007 došlo k rozšíření členské základny o 2 města a 2 obce a 1 obec ze svazku vystoupila. V současné době je tedy jeho členem 5 měst a 10 obcí. Územně je svazek obcí situován do západních Čech, konkrétně do Karlovarského kraje, okresu Sokolov a okrajově do okresu Karlovy Vary. 

Historický rozvoj regionu

Historicky byl hospodářský rozvoj regionu zaměřen na využívání místních přírodních surovin (hnědé uhlí, kaolin) a přírodních léčivých zdrojů. Ke zvýšení přitažlivosti kraje významně přispělo lázeňství a nejvíce ho zasáhla právě těžba hnědého uhlí. 

Vintířov Lomnice Chodov Mírová Jenišov Královské Poříčí Nové Sedlo Hory Sokolov Staré Sedlo Loket Dolní Rychnov Šabina Březová

Iniciativy mikroregionu

 

Průmyslové památky Sokolovska

Regionální značky

Tradiční výrobek roku