Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II > Výstupy projektu EVS II

VÝSTUPY PROJEKTU:

Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov - východ II

 

Logo OPZ barevné.jpg

Studie proveditelnosti Územního systému ekologické stability (ÚSES) pro členské obce Mikroregionu Sokolov - východ

Ke stažení:

SP ÚSES MSV

Přílohy:  

Př č 01 uses výsledná mapa

Př č 02a Položkový rozpočet_Loučky

Př č 02b Položkový rozpočet_Mírová

Př č 02c Položkový rozpočet_Paseka výsadba dřevin


Strategie krizového řízení obcí

Ke stažení:

Strategie krizového řízení Březová

Strategie krizového řízení Dolní Rychnov

Strategie krizového řízení Hory

Strategie krizového řízení Jenišov

Strategie krizového řízení Loket

Strategie krizového řízení Lomnice

Strategie krizového řízení Mírová

Strategie krizového řízení Nové Sedlo

Strategie krizového řízení Šabina

Strategie krizového řízení Těšovice

Strategie krizového řízení Vintířov

 

Příručky ke strategiím krizového řízení:

Příručka první pomoci

 

Krizová příručka Březová

Krizová příručka Dolní Rychnov

Krizová příručka Hory

Krizová příručka Mírová

Krizová příručka Jenišov

Krizová příručka Loket

Krizová příručka Lomnice

Krizová příručka Nové Sedlo

Krizová příručka Šabina

Krizová příručka Těšovice

Krizová příručka Vintířov

  

Strategie rozvoje obcí - programy rozvoje obcí, strategické plány rozvoje

Ke stažení:

Program rozvoje obce Dolní Rychnov

Program rozvoje obce Hory

Program rozvoje obce Jenišov

Program rozvoje obce Královské Poříčí

Strategický plán rozvoje města Loket

Program rozvoje obce Lomnice

Strategický plán rozvoje města Nové Sedlo

Program rozvoje obce Staré Sedlo

Program rozvoje obce Šabina

Strategický plán rozvoje obce Vintířov

 

Strategie rozvoje malých sportů v Mikroregionu Sokolov - východ

Strategie rozvoje malých sportů v MSV

 

Analýza implementace GDPR v obcích Mikroregionu Sokolov - východ

Analýza implementace GPDR MSV

 

Akční plán Mikroregionu Sokolov - východ

Akční plán Mikroregion Sokolov - východ

 

Analytická studie variant dodávek tepla na Sokolovsku

 Analytická studie variant dodávek tepla na Sokolovsku

Analytická studie Nadregionální biokoridor Ohře

Analytická studie Nadregionální biokoridor Ohře


Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov - východ

Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov - východ