Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty Karlovarského kraje

Projekty Karlovarského kraje

   www.kr-karlovarsky.cz

 

www.zivykraj.cz

Logo_KV4.jpg

Mikroregion Sokolov - východ byl příjemcem dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu "Individuální dotace"  www.kr-karlovarsky.cz

Účelová neinvestiční dotace byla v roce 2022 poskytnuta na realizaci projektu: "Realizace opravy cyklostezky Královské Poříčí - Loket"

 

Mikroregion Sokolov - východ je v roce 2023 příjemcem dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci:

Programu obnovy venkova  Podprogram 3 - Mzda manažera

Podprogram je určen na činnost manažerů mikroregionů, spolků a nadací výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Dotace je poskytnuta v maximální výši 80% mzdových nákladů.

 www.kr-karlovarsky.cz

 

Mikroregion Sokolov - východ je v roce 2022 příjemcem dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci:

Programu obnovy venkova  Podprogram 3 - Mzda manažera

Podprogram je určen na činnost manažerů mikroregionů, spolků a nadací výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Dotace je poskytnuta v maximální výši 80% mzdových nákladů.

 

Mikroregion Sokolov - východ je v roce 2021 příjemcem dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci:

Programu obnovy venkova  Podprogram 3 - Mzda manažera

Podprogram je určen na činnost manažerů mikroregionů, spolků a nadací výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Dotace je poskytnuta v maximální výši 80% mzdových nákladů.

 

Mikroregion Sokolov - východ je v roce 2020 příjemcem dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci:

Programu obnovy venkova  Podprogram 4 - Mzda manažera

Podprogram je určen na činnost manažerů mikroregionů, spolků a nadací výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Dotace je poskytnuta v maximální výši 80% mzdových nákladů.

 

Mikroregion Sokolov - východ byl příjemcem dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu

Programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" 

Účelová investiční dotace byla v roce 2019 poskytnuta na realizaci projektu: Projektová dokumentace pro renovaci lávky připojující Staré Sedlo na páteřní cyklostezku podél řeky Ohře. Výše dotace činí 143.000,- Kč.

Programu obnovy venkova 

pro rok 2019 - Podprogram 3

Podprogram byl určen na činnost manažerů mikroregionů, spolků a nadací výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Dotace byla poskytnuta v maximální výši 80% mzdových nákladů.

Mikroregion Sokolov - východ byl příjemcem dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci

Programu obnovy venkova 

pro rok 2018 - dotační titul: 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací. Dotace byla poskytována v maximální výši 70% mzdových nákladů (včetně zákonných odvodů) vyplacených v kalendářním roce.

 

Mikroregion Sokolov - východ byl příjemcem dotace z rozpočtu Karlovarského kraje též v roce 2017 v rámci:

Programu obnovy venkova pro rok 2017 - dotační titul: 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací. Dotace byla poskytována v maximální výši 70% mzdových nákladů (včetně zákonných odvodů) vyplacených v kalendářním roce. 

Programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji". Účelová neinvestiční dotace byla v roce 2017 poskytnuta na realizaci projektu: Projektová dokumentace pro územní řízení na cyklostezku. Maximální výše dotace byla 75% skutečných nákladů projektu.