Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekty spolufinancované ROP Severozápad

Projekty spolufinancované ROP Severozápad

Kontaktní osobou pro všechny projekty je Ing. Miroslav Makovička, tel. 603 322 411, m.makovicka@email.cz.

Tyto projekty byly podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Rozcestník:


 


Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ

publicita-rop
www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu
Hlavním cílem projektu je zpracování projektových dokumentací, studií proveditelnosti a informačních a komunikačních materiálů za účelem přípravy projektů směřovaných do obnovy a rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov-východ. Informace o projektu na serveru Risy.cz.
   
Realizace projektu byla ukončena.  Informační flyer
Název projektu Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ
Registrační číslo CZ.1.09/2.1.00/30.00733
Poskytovatel dotace ROP Severozápad
   

 

Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová

www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu
Cílem projektu je příprava projektové dokumentace napojení páteřní cyklostezky "Ohře" na Slavkovský les se zapojením veřejnosti. V rámci projektu bude zpracována projektová dokumentace úseku Hlavno (Citice) - Černý Mlýn (Březová) - Šabina - Dasnice a dále předběžná studie proveditelnosti. Informace o projektu na serveru Risy.cz. Části projektové dokumentace (PDF).
   
Realizace projektu byla ukončena.  
Název projektu Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová
Registrační číslo CZ.1.09/2.1.00/18.00346
Poskytovatel dotace ROP Severozápad

 

Studie projektu Antonínské arboretum

www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu
   
Cílem projektu je zpracování studie využití arboreta na výsypce Antonín komunitním způsobem. Informace o projektu na serveru Risy.cz.
   
Realizace projektu byla ukončena. Závěry projektu Antonínské arboretum - leták
Název projektu Studie projektu Antonínské arboretum
Registrační číslo CZ.1.09/2.1.00/18.00345
Poskytovatel dotace ROP Severozápad

 

Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu
   
Hlavním cílem projektu je vytvořit produktové/turistické balíčky, které podpoří rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Mezi základní výstupy projektu patří, vytvoření studie mapující všechny navržené okruhy, vytvoření letáků jednotlivých okruhů. Informace o projektu na samostatné stránce.
   
Realizace projektu byla ukončena.

 

DOTAZNÍK: Jak se Vám líbí tyto letáky?

Název projektu  Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky
Registrační číslo CZ.1.09/4.3.00/18.00354
Poskytovatel dotace ROP Severozápad