Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mikroregion > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

 "Mikroregion Sokolov-východ"

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí "Mikroregion Sokolov-východ" (dále jen "svazek") by založen ve smyslu ust. §49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne 11.12.2001 a vznikl dne 19.12. 2001 registrací referátem vnitřních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č. *38/2001*.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Valná hromada
 • Rada svazku
 • Předseda svazku a místopředseda svazku
 • Kontrolní komise

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  "Mikroregion Sokolov-východ"
  Lázeňská 114
  356 01 Královské Poříčí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  "Mikroregion Sokolov-východ"
  Lázeňská 114
  356 01 Královské Poříčí

 • 4.3 Úřední hodiny

  DSO nemá klasické úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 352 669 596

  4.5 Adresa internetové stránky

  sokolov-vychod.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  "Mikroregion Sokolov-východ"
  Lázeňská 114
  356 01 Královské Poříčí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

   bwqs6ti

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 78-3991130247/0100

6. IČO

70948755

7. DIČ

DSO není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sokolov.vychod@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): bwqs6ti

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: "Mikroregion Sokolov-východ", Lázeňská 114, 356 01 Královské Poříčí

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí předseda/ předsedkyně svazku, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce předsedy / předsedkyně, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Žádné právní předpisy nebyly vydány.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou "Mikroregionem Sokolov-východ" poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.