Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo - etapa I

Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo - etapa I

 

Název projektu: Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – etapa I

Číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017244

Příjemce dotace: Mikroregion Sokolov - východ

Na projekt obdržel mikroregion dotaci z IROP prostřednictvím zařazení do IPRÚKV°

 

Stručný popis projektu:

Záměrem Mikroregionu Sokolov - východ je vybudování nové cyklostezky propojující města Chodov a Nové Sedlo především pro zvýšení bezpečnosti dopravy v řešené lokalitě. Realizací projektu se lidem zlepší dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání. Délka cyklostezky je 2,470 km.

Ukončení fyzické realizace projektu se předpokládá do 31. 3. 2024.

Dotace ze strukturálního fondu ERDF je 29,882 mil. Kč, dotace ze státního rozpočtu je 1,76 mil. Kč.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení infrastruktury, podpora udržitelné regionální a místní mobility a zlepšení bezpečnosti dopravy v řešené lokalitě prostřednictvím vybudování nové cyklostezky v lokalitě Chodov - Chranišov - Nové Sedlo - Loučky. Dojde k výstavbě nové stezky pro cyklisty a chodce sloužící k dopravě do zaměstnání škol a za službami, tzn. projekt je v souladu s podporovanými aktivitami specifického cíle 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - aktivita Cyklodoprava.

Výsledky projektu:

Projekt má vyřešit zklidnění dopravy v lokalitě, protože budou mít cyklisté oddělený prostor a dojde tak k oddělení motorové a nemotorové dopravy.  Dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v řešené lokalitě. Cyklisté budou moci bezpečně projet lokalitou za prací či službami.

Délka cyklostezky je 2,470 km.

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 9.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.