Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > ReSource

ReSource

resource logo - Central Europe

ReSource

S ohledem na blížící se ukončení těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a zrušením mnoha tisíc pracovních míst během následujících dvaceti pěti let se Mikroregion Sokolov – východ zapojil jako partner za Českou republiku do významného mezinárodního projektu ReSource („Využití hornictví pro trvale udržitelný rozvoj někdejších těžebních měst a regionů ve Střední Evropě“).


Ve většině případů města a regiony, kde skončila těžba, čelí dramatické krizi. Výsledky těžby jsou v regionu ponechány ladem a pohlíží se na ně jako na problém nebo riziko. Jedná se např. o stoupající důlní vody, umělý a nebezpečný terén krajiny - výsypky, nevyužité zařízení a technika, nepříznivé image. To vše je doprovázeno velkým nárůstem lokální nezaměstnanosti se všemi důsledky.
ReSource


Při hledání budoucích perspektiv mohou některé z výše zmíněných nepříjemností představovat výchozí bod k trvale udržitelnému rozvoji: z důlní vody může být generována geotermální energie, výsypky mohou být využity pro pěstování biomasy, z techniky se mohou stát živoucí monumenty a tradice těžby přetvořena na turistickou atrakci. To samo však 10 tis. nových pracovních míst nevytvoří. Nově formovaná krajina poskytuje příležitost pro vytváření specifických podmínek pro vznik a rozvoj nejrůznějších podnikatelských aktivit. V Mikroregionu Sokolov – východ jsme toho názoru, že jedině širokým partnerstvím komunální sféry zastoupené obcemi a krajem a podnikatelskými subjekty musí dojít k tvorbě potřebných pracovních míst a k udržení podmínek pro další pozitivní rozvoj kraje. Je zapotřebí vytvořit zcela nové koncepty, strategie a provést průzkum proveditelnosti s jednoznačným výsledkem vytvoření nových pracovních míst.


Mikroregion Sokolov – východ tudíž tímto vyzývá především podnikatelské subjekty, aby se na něj obrátily se svými návrhy, představami a především potřebami pro rozvoj a s tím spojenou tvorbou nových pracovních míst. Představitelům svazku obcí je jasné, že pro rozvoj regionu je nesmírně důležitá podpora místních podnikatelů a to především formou investic do přípravy území pro tvorbu pracovních míst.


Zkušenosti může mikroregion čerpat od svých partnerů v projektu, kteří celým tímto procesem již prošli nebo právě procházejí. Do projektu je zapojeno celkem sedm těžebních regionů a další tři vědecké organizace z pěti zemí Střední Evropy. Jedná se o Německo, Rakousko, Českou republiku, Maďarsko a Slovinsko. Projekt, jehož celkový rozpočet činí 3,21 mil. Euro (pro Mikroregion Sokolov – východ je vyčleněno 385 tis. Euro), byl zahájen 1. ledna 2009 a poběží do roku 2012.


Ing. Ivan Stefan
Předseda rady svazku mikroregionu Sokolov východ