Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výstupy pracovních skupin ReSource

Výstupy pracovních skupin ReSourceKonec těžby za sebou neponechává pouze brownfieldy, jež musejí být vyčištěny. Ve skutečnosti s sebou přináší zásadní změny ekonomických a sociálních podmínek či individuálních vyhlídek. Toto bylo výchozím bodem projektu ReSource: "přeměna problémů v potenciály".

V rámci projektu byly vytvořeny tři tematické klastry, každý z nich řeší konkrétní post-těžební příležitost:

  • Integrativní přístupy pro trvale udržitelný rozvoj hornických oblastí se zaměřením na strategie, nástroje a způsoby plánování
  • Inovativní využívání přírodních post-těžebních potenciálů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie
  • Inovativní využívání kulturních post-těžebních potenciálů se zaměřením na kulturní dědictví a identitu


Pro každý tematický klastr byla sestavena pracovní skupina partnerů projektu, aby realizovali specifický plán aktivit. Hlavní výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny v závěrečných zprávách pracovních skupin: