Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Akciová společnost pro průmysl sklářský, dříve Friedrich Siemens

Akciová společnost pro průmysl sklářský, dříve Friedrich Siemens

Místo: Nové Sedlo, Sklářská 142

Stav památky: z velké části zrekonstruována a přestavěna, v provozu

 Německý podnikatel Friedrich Siemens, majitel skláren na obalové sklo v Drážďanech a Döhlenu, který měl zájem expandovat na území Rakousko-Uherska, byl celními předpisy donucen vybudovat sklárnu na území monarchie. Pozemky výhodně odkoupil od města Loket v těsné blízkosti železniční trati. V roce 1879 nechal Siemens postavit čtyři výrobní haly s vanovými pecemi a kotelnu. Zároveň probíhala výstavba sídliště pro skláře, kteří sem přicházeli většinou z Německa. Firma vyráběla lahve na pivo, víno a minerálky s keramickými patentovými zátkami. Později byl výrobní sortiment rozšířen o ploché sklo s drátěnou vložkou, skleněné cihly a dlaždice, které společnost pod vedením Rudolfa Dieterleho vyvážela do celého světa.

Sklárna zřejmě počátkem 20. století  Sklárna v roce 2014  Sklárna v roce 2014

Na konci 19. století byla zahájena modernizace sklárny. Na druhé straně železniční trati byly postaveny další dvě pece a centrální kotelna s komínem o výšce 75 m. V roce 1900 sklárna zaměstnávala přes 1500 zaměstnanců, sídliště sestávalo z 32 domů patrových domů a 7 vil pro vedoucí pracovníky. Za první republiky se objem výroby i počet pracovníků snížil, další snížení stavu zaměstnanců přineslo zrušení ruční výroby a její nahrazení zavedením Owensových automatů. V letech 1925 – 1927 následovala další modernizace – byla vybudována nová generátorová stanice na výrobu plynu a Owenshala s automaty na konzervové a stavební sklo.

Po druhé světové válce, jíž sklárna musela podřídit svoji výrobu, došlo v roce 1946 ke konfiskaci a změně na národní podnik České továrny na lahve. Další modernizace byla provedena v 70. letech, kdy byly zbořeny nejstarší budovy a vystavěna nová vysoká hala vany III s novým komínem. Starou sklářskou kolonii nahradilo v letech 1968 – 1976 panelové sídliště. Továrna byla až do roku 1978 rozdělena železnicí, přes níž vedl přechod. Po dokončení nové trati Sokolov – Chodov byla k továrně zavedena vlečka po jižním okraji pozemku. V roce 1991 byl provoz zreorganizován a doplněn linkou na úpravu a čištění skleněných střepů, které tvořily poloviční podíl vsázky do van. Při další modernizaci v letech 1994-1996 byla demolována generátorová stanice a opravena Owenshala, která slouží jako sklad. Sklárna, která v roce 2014 patří pod nadnárodní společnost O–I se sídlem v USA, pokračuje ve výrobě skleněných nádob.

 

Zdroje

Beran, L. et al.: Industriální topografie, Karlovarský kraj, Praha 2011

http://www.o-i.com/About-O-I/Company-Facts/

 

Zdroje obrázků

http://www.mestonovesedlo.cz/fotografie/historie-mesta/

současné foto: zpracovatel