Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Arboretum Antonín

Arboretum Antonín

Místo: západní okraj města Sokolov

Stav památky: rekultivovaná výsypka

Těžba v lomu Antonín (dříve Luitpold) byla zahájena v roce 1881 a pokračovala nejen povrchovou, ale i hlubinnou těžbou slojí Antonín, Anežka a Josef až do roku 1965. Na konci období těžby dosahovalo těžební pole až těsně ke klášteru v Sokolově a část města byla zlikvidována.

Letecký snímek arboreta

Materiál uložený na výsypce Antonín pochází ze tří hlavních zdrojů:

1/ Uhelná sloj Antonín - vnitřní výsypka z nadloží sloje tvoří nejhlubší vrstvy výsypky

2/ Elektrárna Tisová - popílek byl z elektrárny na výsypku dopravován plavením

3/ Lom Medard I – výsypka Antonín sloužila jako vnější výsypka uhelného lomu Medard I., z něhož sem bylo v letech 1967 – 1973 uloženo 20 540 000 m3 skrývky tvořící svrchní vrstvy tělesa výsypky.

 

Způsob dosypání a konečné terénní úpravy daly vzniknout terénnímu útvaru převýšenému nad okolní terén o max. 42 m, celková mocnost uložených materiálů vzhledem k založení výsypky ve vytěženém lomu může dosahovat až cca. dvojnásobku.

Výsypka je umístěna na pravém břehu upraveného toku řeky Ohře, má tvar mírně protáhlého vrchu (dvojvrchol) severojižní orientace o výměře přibližně 170 ha a výšce max. 42 metrů nad okolním terénem. Na výsypce byla provedena lesnická rekultivace zcela unikátní metodou.

Byly zde založeny dílčí experimentální plochy, na kterých bylo vysázeno nebývalé množství taxonů dřevin listnatých a jehličnatých, domácích a cizokrajných. Většina těchto pokusných výsadeb proběhla v letech 1969 – 1974 (1976), většina porostů je tedy dnes (r.2014) v aktuálním stáří kolem 40 let. V druhové skladbě dřevin lesních porostů mírně převažují listnáče (85,15 ha) nad jehličnany (62,62 ha). Nejvíce je zastoupena olše (31,96 ha), následují borovice (30,36 ha), modřín (22,94 ha), s odstupem lípa (14,04 ha), javor (11,75 ha), jasan (9,42 ha), dub (9,31 ha), smrk (6,97 ha), bříza (5,19 ha), douglaska (2,35 ha) a další dřeviny.

Mezi severozápadním úpatím výsypky a řekou Ohří  je vedena nová cyklostezka, vzhledem ke kvalitnímu asfaltovému povrchu a absenci převýšení využívaná i bruslaři.

Arboretum Antonín je ojedinělé jednak svým umístěním na podloží bez znaků přírodních půd, dále rekultivační funkcí a počtem jedinců zastoupených druhů pěstovaných dřevin. Je to jediné rekultivační arboretum v Evropě.

 

Zdroje

Dimitrovský, K.: Tvorba nové krajiny na Sokolovsku, Sokolov 2001

Jiskra, J.: Velká kniha hornictví Karlovarského kraje, Svatava 2010

Koucký, R. et al.: Studie projektu Antonínské arboretum, inventura lokality, Sokolov 2011

 

Zdroj obrázku

Hoffmann, J.