Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Důl Marie

Důl Marie

Místo: severovýchodní okraj obce

Stav památky: důl zlikvidován, těžní stroje v muzeu Krásno a Banská Štiavnica

 

Hnědouhelný hlubinný důl společnosti Britannia – Gewerkschaft, tvořený jamami Marie I a Marie II, měl za cíl vytěžit sloje Josef a Antonín. Marie I byla vyhloubena roku 1889 do sloje Antonín, která se nacházela v hloubce 99 metrů, Marie II, vyhloubená v roce 1898, dosahovala do sloje Josef v hloubce 185 m. Sloj Josef měla kvalitnější uhlí, avšak potýkala se se průvaly teplých vod do důlních děl.

Důl Marie mezi světovými válkami  Památkově chráněný parní těžní stroj z dolu, umístěný v muzeu v Krásně

V říjnu roku 1901 došlo při ražení chodby k narušení silného pramene teplé vody s vydatností 12 m3/min. Důlní díla ve sloji Josef byla zcela zatopena. Havárii se podařilo zcela vyřešit až v roce 1906, kdy byla voda zcela vyčerpána a místo průvalu zazděno. Roku 1907 byla těžba ve sloji Josef zcela zakázána komisí pro ochranu pramenů, neboť v době průvalu poklesla vydatnost pramenů v Karlových Varech. Těžba poté pokračovala již jen ve sloji Antonín.

Důl Marie byl spojen s Buštěhradskou dráhou 1400 m dlouhou vlečkou. Roku 1949 byl důl přejmenován na Marii Majerovou podle své patronky, známé spisovatelky. Těžba v dole skončila v roce 1991, likvidační práce probíhaly do roku 1995.  V průběhu let 1891 – 1991 se v dole Marie vytěžilo přes 39 milionů tun uhlí. V roce 2014 již probíhá pouze čerpání a likvidace. V roce 2015 se stává zaměstnávání pracovníků na tomto historickém díle minulostí. Čerpání vod je zajišťováno soustavou čerpacích vrtů. V zemi zůstává nevytěžená část sloje Josef, jež se nachází pod obcí Královské Poříčí, další část této sloje nebude rovněž těžena z důvodu ochrany termálních pramenů v Karlových Varech.

Až do konce existence dolu se zde zachovaly dva důlní parní stroje. Starší z nich, který pocházel z roku 1895, byl převezen do muzea v Banské Štiavnici. Druhý stroj z roku 1897 sloužil až do likvidačních prací dolu v roce 1994, v současnosti je uložen v muzeu v Krásně. Oba stroje jsou památkově chráněny.

 

Zdroj

Jiskra, J.: Z historie uhelných lomů, Sokolov 1997

Hlušičková, H. et al.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, Praha 2002

http://www.suas.cz/article/show/id/561 [cit. 14-11-11]

 

Zdroje obrázků

Vlasáková, E., Vlasák, V., Jiskra, J.: Dějiny obce Královské Poříčí, Královské Poříčí 1998

www.zivykraj.cz