Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Hornická kolonie Lomnice

Hornická kolonie Lomnice

Místo: Lomnice čp. 7, 61, 71, 73, 75, 76

Stav: zachovalý – objekt je stále používán

V 19. století byla obec Lomnice, stejně jako i ostatní obce na Sokolovsku, převážně zemědělskou vesnicí. Teprve rozvoj těžby hnědého uhlí zásadně změnil ráz obce a okolní krajiny, ale také profesní skladbu obyvatelstva. Na počátku rozvoje těžby hnědého uhlí v okolí Lomnice byl důl sv. Josef na jihozápadní straně obce, zakoupený ve 40. letech 19. století mlynářem Mathiasem Peterem. Těžba se postupně rozšiřovala a podnik v průběhu let měnil majitele. Na východ od Lomnice provozovaly těžařské společnosti zejména povrchové lomy. Prvním hlubinným dolem byl důl Jiří, vystavěný v roce 1917 pro potřeby chemických závodů v Sokolově. K nejvýznamnějším firmám patřil Kästnerův podnik, který počátkem 20. let 20 století dával práci až 1400 zaměstnancům. Je zřejmé, že Lomnice včetně okolních obcí nemohla pro takové množství pracovníků zajistit dostatečné množství prostor pro bydlení. Těžbě musely nadto ustoupit i starší domy, pro jejichž obyvatele bylo potřeba zajistit náhradní ubytování. A tak v letech 1920 – 1921 dala Falknovská akciová společnost pro dolování uhlí postavit pro své zaměstnance netradičně architektonicky řešenou kolonii. Bytový dům má atypický půdorys podkovy s vnitřním dvorem, jednotlivým vchodům byla přidělena popisná čísla domů zaniklých v důsledku těžby. Tato dvoupodlažní budova, krytá mansardovou střechou, je v zachovalém stavu a stále funkční.

Průčelí hornické kolonie  Vnitřní dvůr  Tzv. Malá kolonie

Společnosti patřily v obci i další dva bytové domy čp. 159 a 160, zvané Malá kolonie. I tyto domy jsou obývány, avšak na rozdíl od známější kolonie jsou zrekonstruovány.

 

Zdroje

Beran, L. et al.: Industriální topografie, Karlovarský kraj, Praha 2011

Vlasák, V., Vlasáková, E.: Obec Lomnice, Královské Poříčí 2007

 

Zdroje obrázků

Zpracovatel