Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Městská jatka

Městská jatka

Místo: Kraslice, U Elektrárny 1928

Stav památky: probíhá obnova areálu

Tato výrazná stavba byla vyprojektována v roce 1903 varnsdorfským stavitelem Antonem Möllerem. Symetrický celek objektu tvoří několik částí. V jedné horizontální linii jsou to dvě přízemní porážkové haly dlouhé 74 m. Severní hala sloužila pro porážku prasat, jižní pro hovězí dobytek. Haly jsou manipulačním prostorem předchladírny spojené se střední jednopatrovou budovou chladírny. Při západní straně chladírny stojí 25 metrů vysoká, směrem vzhůru se zužující dvoupatrová věž čtvercového půdorysu s výparníky a dvěma ocelovými nádržemi na horkou a studenou vodu.  Věž má jehlanovitou střechu s věžičkou, opatřenou makovičkou v horní části. Na věž navazuje přízemní strojovna chlazení, s pístovým kompresorem a odstředivým čerpadlem. Po stranách věže stojí místnosti dršťkáren. V jižní části areálu jsou umístěny stáje, ve východní části několik drobnějších objektů, severně je situován jednopatrový, původně obytný dům.

   

Stavbu objektu realizoval místní stavitel Anton Gerstner, strojní zařízení dodala pražská firma Ruston a spol., elektrické osvětlení instalovala rovněž pražská firma, Waldek a Wagner.

Jatka byla modernizována již ve 30. letech. Novou chladírnu dodala První brněnská strojírna, manipulační zařízení vyrobily plzeňské Škodovy závody.  Jatka byla v tomto stavu provozována až do počátku 90. let. V roce 2002 objekt zakoupil od města Alexandr Tučák a začal postupně obnovovat  budovy a restaurovat dochované zařízení strojovny – ledovací stroj, elektrickou rozvodnu, motor a pístový kompresor.

Tento architektonicky neobyčejně působivý areál je památkově chráněn.

 

Zdroje

Beran, L. et al.: Industriální topografie, Karlovarský kraj, Praha 2011

Hlušičková, H. et al.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, Praha 2002

 

Zdroje obrázků

Kotěšovec, V.: Kraslická čítanka, Březová 2013

zpracovatel