Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Mlýn

Mlýn

Místo: Jenišov, čp. 1

Stav památky: po částečné rekonstrukci, funguje jako malá vodní elektrárna

Existence mlýna je v obci Počerny, která patřila v 19. století pod správu Jenišova, doložena již roku 1523, ale kde tento mlýn stál, není zcela jasné. Zde uváděný mlýn stojí na hranici katastrů obce Jenišov a města Karlovy Vary, Počerny jsou dnes součástí Karlových Varů.

Mlýn s odtokovým kanálem  Stavidlo náhonu  Letopočet na kameni v náhonu

Budova mlýna byla postavena v jižním svahu na levém břehu Chodovského potoka, v bezprostřední blízkosti železniční tratě č. 140 (dříve Buštěhradská dráha). V místě, kde Chodovský potok protéká pod železničním viaduktem, je stavidlo mlýnského náhonu. Náhonem o délce 157 metrů přitéká voda z potoka do retenční nádrže, odtokový kanál měří 45 metrů. Na jednom z kamenů, tvořících koryto náhonu, je vytesaný letopočet - zřejmě 1877. 

Jednalo se o obchodní mlýn, opatřený válcovými stolicemi a přídavným motorem. Mlýn byl poháněn horním náhonem z retenční nádrže, vodní kolo bylo dřevěné na kovové hřídeli. Namísto lopatek bylo kolo osazeno kapsami, zuby byly z bukového dřeva. Mlýn byl v provozu ještě po válce, prvním národním správcem byl Rudolf Vyhnal. Po ukončení mletí počátkem 60. let 20. století mlýn sloužil jako míchárna krmiv.

Dnes je budova je částečně zrekonstruovaná jako objekt k bydlení, voda přiváděná z potoka přes náhon a retenční nádrž je využívána k pohonu malé vodní elektrárny, která byla v objektu mlýna zprovozněna r. 1990.  Elektrárna je osazena Francisovou turbínou o výkonu 20 kW a hltnosti 260 l/s. 

 

Zdroje

Burachovič, S., Obec Jenišov, Královské Poříčí 2007

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/pocerny-putschirn/ [cit 2014-11-10]

terénní šetření, osobní svědectví Z. Bečváře z Jenišova

 

Zdroj obrázků

zpracovatel