Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Porcelánka Haas a Czjzek HS

Porcelánka Haas a Czjzek HS

Místo: Horní Slavkov, Tovární 564

Stav památky: firma je předmětem konkurzního řízení

Porcelánka Haas a Czjzek v Horním Slavkově je první manufakturou založenou v českých zemích. U jejího zrodu v roce 1792 stál slavkovský obchodník Johann Georg Paulus a technolog Johann Georg Reumann. První výrobky nebyly příliš kvalitní – jednalo se o nádobí a hlavičky dýmek. Skomírající firmu zakladatelé prodali Louise Greinerové a teprve po její smrti v roce 1808 podíl koupil její zeť, slavkovský lékař Johann Georg Lippert, jenž se spojil s důlním mistrem Wenzelem Haasem.  Lippert navázal kontakty s odborníky v Míšni a roku 1812 získal osobní oprávnění k výrobě porcelánu. V tomto roce výrobu zajišťovalo 21 zaměstnanců ve dvou dvoupatrových budovách. Kvalita hmoty i dekoratérských technik stoupla natolik, že mezi lety 1820 – 1840 zažila manufaktura největší rozmach a slávu. Po smrti Wenzela Haase se stal roku 1830 podílníkem firmy jeho syn August Eusebius Haas, po smrti J. G. Lipperta v r. 1843 vedl továrnu sám, kromě čtyřletého období, kdy se na řízení podílel jeho zeť J. Möhling. Ve 40. letech 19. století již továrna vyrábí v deseti objektech za pomoci 200 zaměstnanců. Používají se měditiskové dekorace, tisk černých kontur, rozvíjí se zdobení kobaltem. Výrobky se vypalují sokolovským uhlím ve třech kruhových pecích, stroje využívají pohon vodními turbínami. Roku 1857 bylo instalováno ústřední topení a postavena nová kotelna.

V roce 1867 se vedení firmy ujímají syn Augusta Eusebia Haase Georg a synovec Hans Cžjžek. Roku 1871 společníci kupují Portheimovu porcelánku v Chodově a firma Haas & Cžjžek se s 1000 zaměstnanců stává jednou z největších. Firma vlastní i hliniště a kaolínové jámy, neustále zavádí novinky technologického pokroku. Nejprve dopravuje suroviny formanskými vozy, po vybudování železniční trati z Krásného Jezu do Nového Sedla využívá dráhu. Koně však byli nahrazeni dieselovou lokomotivou až v roce 1959.

Roku 1908 byla postavena závodní elektrárna na turbinový pohon, zařízení porcelánky se nadále modernizovalo. V roce 1914 Georg Haas zemřel a jeho podíl ve firmě získala vdova Olga. Po smrti Hanse Cžjžka zdědil jeho podíl syn Felix, žijící ve Vídni.

Po poválečném útlumu výroby přichází ve 20. letech 20. století opět konjunktura. Centrála firmy je přemístěna z Vídně do Horního Slavkova, je postavena moderní železobetonová budova, jednotlivé části továrny jsou propojeny řetězovou dráhou. Produkce v té době dosahuje 200 tun výrobků měsíčně. Na začátku 30. let začíná úpadek firmy, způsobený mimo jiné ztrátou odbytišť. Omezuje se výroba, snižují se mzdy. Po krátkodobém zlepšení situace byla továrna zasažena požárem. Odstraňování jeho následků vedlo k dalšímu zadlužení. V průběhu 2. světové války výroba nadále probíhala – 454 zaměstnanců produkovalo 880 – 990 tun výrobků ročně.  V roce 1942 zemřela Olga Haasová, její dědic Georg Haas spáchal sebevraždu, další spolumajitel, Roman Cžjžek byl povolán do Wehrmachtu a po zajetí u Tobruku se v roce 1945 vrátil do Vídně.

Po válce firma rozjela výrobu pod vedením národního správce Ferdinanda Kubíka. V roce 1950 pálila v pěti pecích 670 tun výrobků s 378 zaměstnanci.  O osm let později se stala součástí podniku Karlovarský porcelán. Roku 1979 byla provedena přestavba a rekonstrukce závodu – staré pece byly nahrazeny novými plynovými.

Nová společnost Haas a Czjzek byla založena roku 1991 s cílem obnovit slávu a postavení slavkovské porcelánky. V počátcích této éry noví majitelé investovali do moderní rychlovýpalné pece a rozjeli výrobu. Později však přišly problémy – firma nebyla schopna platit své závazky, proto hledala kupce. Firmu koupil roku 2009 ruský majitel Ruslan Sajfulin, avšak pro nedostatek zakázek továrnu v roce 2011 zavřel. Současná situace firmy není jasná.

 

Snímky zachycující porcelánku v roce 2015 jsou pořízeny od silnice z Lokte do Horního Slavkova a od zaniklé železniční trati, vedené ve svahu za porcelánkou – v popředí jsou vidět zbytky po výtahu, jímž se dopravovalo zboží k železniční trati. Rytina zobrazující porcelánku pochází z roku 1866.

 

Zdroje

Beran, L. et al.: Industriální topografie, Karlovarský kraj, Praha 2011

Beran, P. et al.: Královské horní město Horní Slavkov, Horní Slavkov 2001

Hlušičková, H. et al.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, Praha 2002

http://www.horni-slavkov.cz/data_upl/1296471613_sb_haasaczjzeknoviny.pdf [ cit 2014-11-19] 

http://ekonomika.idnes.cz/zkrachovalou-porcelanku-haas-czjzek-koupila-spolecnost-sideline-p95-/ekonomika.aspx?c=A130118_1878307_vary-zpravy_slv [ cit 2014-11-19] 

 

Zdroje obrázků

Jaša, L.: Jiří Haas Porcelánový baron, Sokolov 2013

Současné foto - zpracovatel