Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Ústí dědičné štoly Jana Křtitele

Ústí dědičné štoly Jana Křtitele s odvodňovací šachtou v délce 950 m (část hlubinného dolu Michal)

Místo: Staré Sedlo, Tovární ul.

Stav památky: funkční odvodňovací štola

O výskytu uhlí v okolí Starého Sedla se zmiňuje již v roce 1545  Jiří Agricola. Pravděpodobně první důl Všech svatých je doložen  roce 1573. Tento důl, v němž se těžilo do roku 1898, těžil ve vrchní části sloje Josef kyzové uhlí, používané pro výrobu kamence. Aby bylo možné těžit v hlubších vrstvách této sloje kvalitní uhlí, vhodné jako topivo, bylo nutné zajistit odvodňování šachet. Proto  v letech 1815 – 1816 velkoprůmyslník Johann David Starck  založil odvodňovací dědičnou štolu Jana Křtitele u břehu řeky Ohře pod Starým Sedlem. Pro čerpání vody nechal Starck postavit v roce 1828 parní stroj – čerpadlo. Jednalo se o první parní čerpadlo v Čechách.

Štola v roce 2014

Štola byla vyražena ve skále za použití černého střelného prachu ládovaného do ručně sekaných děr, zčásti byla ražena i ručně. Štola má spád 20 – 30 cm na 100 m délky, celková délka štoly je 900 m. Výška štoly se pohybuje mezi 1,5 – 2 m, šířka činí 1,2 – 1,8 m. Prvních 520 m délky je vyraženo v podložních pískovcích, další část díla je vyzděná nebo vydřevená. Portál štoly je vyzděn z kamene a uzavřen železnou mříží. Svah v okolí portálu je zpevněn kamennou opěrnou zdí. Ze štoly, jež je stále funkční, vytéká poměrně silný proud do červena zbarvených důlních vod do Hruškovského potoka. Štola je uzamčena, přístup k ní vede po kovové lávce.

 

Zdroje

Hlušičková, H. et al.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl, Praha 2003

Beran, J., Beranová Vaicová R.: Obec Staré Sedlo, Královské Poříčí 2007

Bružeňák, V., Jiskra, J.: Historie Sokolovska, Královské Poříčí 2010

 

Zdroj obrázků:

Hlušičková, H. et al.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl, Praha 2003

Současné foto: zpracovatel