Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Velká loketská výsypka

Velká loketská výsypka

Místo: území mezi obcemi Nové Sedlo, Mírová, Jenišov a Hory

Stav památky: rekultivované území

Velká loketská výsypka je vnější výsypkou povrchového hnědouhelného dolu Družba. Výsypka se rozkládá na ploše více než 500 hektarů mezi obcí Nové Sedlo, kde se nachází důl Družba, a obcemi Mírová, Jenišov a Hory.

Pastviny  Letiště pro ultralehká letadla (ultralighty)

Výsypka je zemní stavba tvořená zakládáním nadložních, případně podložních zemin, výklizu (vyčištění důlního díla před likvidací) a nevyužitelných zásob užitkového nerostu. Loketskou výsypku tvoří tři dvanáctimetrové vrstvy sypaného materiálu, podklad je tedy zhruba 36 metrů vysoký.

Jak uvádí J. Bican, vedoucí závodu Družba, v roce 1980, tedy ještě před rekultivačními pracemi, došlo na výsypce k sesuvu, který zasáhl 40 000 m2 a při němž se dal do pohybu kolem 1,5 milionu m3 uloženého materiálu. Vzhledem k tomu, že sesuvem byla ohrožena i nedaleká železniční trať č. 140 Cheb – Chomutov – Praha, bylo nutné při průjezdu vlaků kolem výsypky snížit rychlost. Do prací, jejichž cílem bylo zastavit pohyb zeminy, bylo zapojeno množství lidí  - řidičů bagrů a nákladních vozidel, měřičů, vedení podniku, pracovníků mosteckého Výzkumného ústavu hnědého uhlí a pracovníků železnice. Po zvládnutí události bylo zjištěno, že sesuv zapříčinilo množství vody, které se nahromadilo v tělese výsypky a tím oslabilo soudržnost materiálu.

Rekultivováno bylo 320 ha za 5,8 milionu Kč. Rekultivace byla provedena navrstvením půdotvorných substrátů: jílů s lístkovitou odlučností překrytých ornicí a jílovité břidlice smíšené s lístkovitě odlučnými jíly. Trvalá produkční schopnost je na rekultivovaných plochách dosahována za 8 – 10 let, při soustavné péči a dodávání organických složek do půdy.

Na loketské výsypce byla provedena zemědělská a lesnická rekultivace zhruba v poměru ploch 1 : 1. V části s lesnickou rekultivací byly použity zejména borovice a modříny, území se zemědělskou rekultivací je používáno jako pastviny pro chov masného skotu. Vedle lesních a zemědělských porostů je vyznačeno 14 km cyklotras se sedmi odpočinkovými místy, dále je na výsypce upraveno travnaté letiště pro ultralehká letadla.

 

Zdroje

Bican, J.: Mimořádné události, dostupné z   http://files.chodov2011.webnode.cz/200000194-b97faba78f/Mimoradne_udalosti.pdf  [cit 2014-10-27]

Dimitrovský, K.: Tvorba nové krajiny na Sokolovsku, Sokolov 2001

Kutnohorská, P.: Ekonomické aspekty uplatňování politiky ochrany životního prostředí v podniku, dostupné z https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/8493 [cit 2014-10-27]

http://cs.wikipedia.org/wiki/Loketsk%C3%A1_v%C3%BDsypka

Terénní šetření

 

Zdroj obrázků

zpracovatel