Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Výsypka Silvestr

Výsypka Silvestr (původně Sylvester)

Místo: Dolní Rychnov, k.ú. Dolní Rychnov

Stav památky: rekultivována

Společnost Dolové a průmyslové závody, dříve J. D. Starck, otevřela lom Sylvester v roce 1939, o rok později se uhlí již těžilo. Vytěženým uhlím byla zásobována nejprve zejména sklárna v Dolním Rychnově a visutou lanovkou také briketárna v Kynšperku nad Ohří, později i briketárna v Dolním Rychnově a od 50. let 20. století bylo uhlí dodáváno zejména do nově vybudované Elektrárny Tisová.

Vyuhlený důl Silvestr  Lesopark na výsypce v roce 2014     

Po ukončení těžby v roce 1981 se důlní činnost částečně zahladila skrývkou z  lomů Medard a Marie, značná část lomu byla přenechána Elektrárně Tisová k plavení popílku.

Výsypka lomu Sylvestr, která se rozprostírala východně od lomu, byla v následujících letech z velké části zrekultivována. V západní části tohoto území o rozloze 100 ha vznikl v roce 2010 lesopark s více než 10 km cest s loukami a rybníčky. Plánováno je i vybudování zooparku či obory, geologické a ekologické stezky.

Ve východní části bývalé výsypky vzniklo na ploše necelých 100 ha osmnáctijamkové golfové hřiště. V rámci rekultivačních prací z prostředků na sanace a rekultivace zde byly provedeny práce - hrubé terénní úpravy, odvodnění s vytvořením 7 malých vodních ploch, páteřní hospodárnice, lesnická a zemědělská rekultivace. Zbylé finální práce, jako zázemí golfu, závlahy, konečné úpravy tvaru golfového hřiště, zatravnění, budování greenů a odpališť byly hrazeny z vlastních prostředků Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s

 

Zdroje

Jiskra, J.: Z historie hornictví v obci Dolní a Horní Rychnov, Dolní Rychnov 2000

Frouz J., Popperl J., Přikryl I., Štrudl J., 2007. Tvorba nové krajiny na Sokolovsku. Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., Sokolov, 26pp.

Sivák, F.: Vybrané aspekty vlivu těžby nerostných surovin na rozvoj sídelní struktury v území Sokolovské pánve, Olomouc 2013

 

Zdroje obrázků

Jiskra, J.: Z historie uhelných lomů, Sokolov 1997

současné foto: zpracovatel